دریای زندگی

کفشهایم را می پوشم و در زندگی قدم می زنم ... من زنده ام و زندگی ارزش رفتن دارد ... آن قدر می روم تا صدای پاشنه هایم گوش ناامیدی را کر کند ... زندگی به سادگی رفتن است ! به همین راحتی ... زندگی ارزش لنگ لنگان رفتن را نیز دارد ...

مرد شیشه ای ...

همه نیم ساعتی صدای گریه مریم کوچولو را می‌شنیدند 

 و امیدوار بودند او به آرامش برسد اما انگارهیچ‌کس درخانه این دخترک، 

دلسوز وی نبود تا او را از یک جهنم نجات دهد...  

مــــــــــــــرد شیشه ای ...!!!

[ یکشنبه 5 مهر 1394 ] [ 13:54 ] [ بهمن ]

[ 5 نظر ]