دریای زندگی

کفشهایم را می پوشم و در زندگی قدم می زنم ... من زنده ام و زندگی ارزش رفتن دارد ... آن قدر می روم تا صدای پاشنه هایم گوش ناامیدی را کر کند ... زندگی به سادگی رفتن است ! به همین راحتی ... زندگی ارزش لنگ لنگان رفتن را نیز دارد ...


چیدن غصه ها روی میز مانع آویز کردن  خنده ام به روی دیوار نمی شود...http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک ها
دل نوشته ی دوست عزیزی ، باعث شد که این لینک رو بذارم و شمارو هم در لذت و استفاده بردن از  اون نوشته دعوت کنم  
با صدای بلند فکر کردن

[ پنج‌شنبه 26 شهریور 1394 ] [ 15:29 ] [ بهمن ]

[ 4 نظر ]